VOL. 2013 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Ping Zhu, Qiaoyan Wen
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/105752 Open Access
Shijia Zhao, Tao Xu, Guikai Guo, Wei Zhang, Dongkai Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/810147 Open Access
Wei-Qi Deng, Peng Bai
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/602582 Open Access
Shifeng Ding, Weijun Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/802791 Open Access
Chao Wang, Ting-Zhu Huang
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/902972 Open Access
Jing-Feng Tian, Shu-Yan Wang
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/645263 Open Access
Jaroslav Hrdina, Petr Vašík
J. Appl. Math. 2013, 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/840936 Open Access
Chunyan He, Yongzhi Liao, Yongkun Li
J. Appl. Math. 2013, 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/401740 Open Access
Wenting Wang, Xiaoli Feng, Xiuping Chen
J. Appl. Math. 2013, 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/925141 Open Access
R. C. Aziz, I. Hashim, A. K. Alomari
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/487586 Open Access
Hector Vazquez-Leal, Yasir Khan, Uriel Filobello-Nino, Arturo Sarmiento-Reyes, Alejandro Diaz-Sanchez, Luis-F. Cisneros-Sinencio
J. Appl. Math. 2013, 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/972704 Open Access
Junqiang Song, Fukang Yin, Xiaoqun Cao, Fengshun Lu
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/392567 Open Access
T. Al-Hawary, B. A. Frasin, M. Darus
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/312387 Open Access
Biao Qu, Jing Zhao
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/762165 Open Access
Yingcheng Xu, Li Wang, Yuexiang Yang
J. Appl. Math. 2013, 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/672078 Open Access
T. S. Jang
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/754576 Open Access
Mohammed Yusuf Waziri, Zanariah Abdul Majid
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/875935 Open Access
Yan-Fei Jing, Ting-Zhu Huang, Bruno Carpentieri, Yong Duan
J. Appl. Math. 2013, 1-16, (2013) DOI: 10.1155/2013/408167 Open Access
Xuemei Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/732808 Open Access
Jiang Cheng, Yinghui Tang, Miaomiao Yu
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/587269 Open Access
Gaige Wang, Lihong Guo
J. Appl. Math. 2013, 1-21, (2013) DOI: 10.1155/2013/696491 Open Access
D. H. Yuan, X. L. Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/854125 Open Access
Fukang Yin, Junqiang Song, Xiaoqun Cao, Fengshun Lu
J. Appl. Math. 2013, 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/157956 Open Access
M. Roales, F. Rodríguez
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/929186 Open Access
Yue-Tzu Yang, Kuo-Teng Tsai, Cha’o-Kuang Chen
J. Appl. Math. 2013, 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/862645 Open Access
Xiaofei Guan, Xiaoling Wang, Cheng Wang, Xian Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/764165 Open Access
Beom Jin Kim, Yong-Ki Ma, Hi Jun Choe
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/128025 Open Access
Jinjun Fan, Liqing Li
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/736583 Open Access
Ming Song, Bouthina S. Ahmed, Anjan Biswas
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/972416 Open Access
Xinchao Yang, Xiju Zong, Xingong Cheng, Zhenlai Han
J. Appl. Math. 2013, 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/875783 Open Access
Yuan Li, Qingling Zhang, Shuanghong Zhang, Min Cai
J. Appl. Math. 2013, 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/252679 Open Access
Wen-Chuan Lee, Jong-Wuu Wu, Ching-Wen Hong, Shie-Fan Hong
J. Appl. Math. 2013, 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/547209 Open Access
Yan Cai, Jie Wu, Shixiong Xu, Zhiyong Li
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/519895 Open Access
A. R. Appadu
J. Appl. Math. 2013, 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/734374 Open Access
Zhao-hui Fan
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/389863 Open Access
Rongrong Cui, Chuanqing Gu
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/642818 Open Access
Ming-Ta Yang, An Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/879078 Open Access
Xiangyun Shi, Guohua Song
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/184054 Open Access
Changjin Xu, Yusen Wu
J. Appl. Math. 2013, 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/963046 Open Access
Sin Wei Wong, M. A. Omar Awang, Anuar Ishak
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/528717 Open Access
Aijing Liu, Guoliang Chen, Xiangyun Zhang
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/125687 Open Access
Reza Raminfar, Norzima Zulkifli, Mohammadreza Vasili, Tang Sai Hong
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/487694 Open Access
Yi-Ling Cang, Jin-Lin Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-4, (2013) DOI: 10.1155/2013/869469 Open Access
Jengnan Tzeng
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/683053 Open Access
Sabir Widatalla, M. Z. Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/286529 Open Access
Jixiang Xu, Yanhua Tan, Jinggui Gao, Enmin Feng
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/623945 Open Access
Xiaobin Guo, Dequan Shang
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/752760 Open Access
Baoying Chen
J. Appl. Math. 2013, 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/287123 Open Access
Syed Eqbal Alam, Shrisha Rao, Bijan Davvaz
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/482391 Open Access
Areej M. Abduldaim, Sheng Chen
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/630285 Open Access
Wen-Yeau Chang
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/971389 Open Access
Yinghui He, Shaolin Li, Yao Long
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/247234 Open Access
Chaohong Pan, Zhengrong Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/681383 Open Access
Xiongfei Zou, Ying Tang, Shirong Bu, Zhengxiang Luo, Shouming Zhong
J. Appl. Math. 2013, 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/597628 Open Access
Yong Yan
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/853476 Open Access
S. M. Sayed
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/613065 Open Access
Qiang Ru
J. Appl. Math. 2013, 1-4, (2013) DOI: 10.1155/2013/304864 Open Access
Kaihong Zhao, Liwenjing Wang, Juqing Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/935491 Open Access
Yan-Ping Wu, Guo-Dong Wang
J. Appl. Math. 2013, 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/151025 Open Access
Hui Li, Libo Wang, Minghe Pei
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/782363 Open Access
Lijuan Su, Pei Cheng
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/648595 Open Access
Ying-Qing Song, Wei-Mao Qian, Yun-Liang Jiang, Yu-Ming Chu
J. Appl. Math. 2013, 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/273653 Open Access
Yonghong Shen, Wei Chen
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/576237 Open Access
Zhaowen Li, Bin Qin, Zhangyong Cai
J. Appl. Math. 2013, 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/241485 Open Access
Meng Liu, Ke Wang
J. Appl. Math. 2013, 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/357869 Open Access
Xiaoyan Wang, Junyuan Yang, Fengqin Zhang
J. Appl. Math. 2013, 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/429567 Open Access
Raúl Montes-de-Oca, Enrique Lemus-Rodríguez, Francisco Sergio Salem-Silva
J. Appl. Math. 2013, 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/271279 Open Access
Mustafa Hasanbulli, Svitlana P. Rogovchenko, Yuriy V. Rogovchenko
J. Appl. Math. 2013, 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/167671 Open Access
Fukang Yin, Junqiang Song, Xiaoqun Cao
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/428079 Open Access
Gang Wu, Longsuo Li, Xinrong Cong, Xiufeng Miao
J. Appl. Math. 2013, 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/679316 Open Access
Yaning Wang, Ximin Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/757041 Open Access
Sofiya Ostrovska
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/159720 Open Access
Lidong Wang, Heng Liu, Yuelin Gao
J. Appl. Math. 2013, 1-4, (2013) DOI: 10.1155/2013/212036 Open Access
Liyuan Zhang, Xuanhua Xu, Li Tao
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/538261 Open Access
Hamid Reza Vosoughifar, Azam Dolatshah, Seyed Kazem Sadat Shokouhi
J. Appl. Math. 2013, 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/642485 Open Access
Chein-Shan Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/497863 Open Access
Jennifer Lin, Henry C. J. Chao, Peterson Julian
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/961258 Open Access
Jun Chen
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/171392 Open Access
Chunmei Zhang, Wenxue Li, Ke Wang
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/320832 Open Access
Bo Liu, Guangming Xie, Yanping Gao, Jiaxi Wu, Jianguo Zhang, Wenguang Luo
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/359750 Open Access
Nittaya Pongarm, Suphawat Asawasamrit, Jessada Tariboon
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/605169 Open Access
Yuan Shan, Baoqing Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/521059 Open Access
Xiaobing Zhou, Lianglin Xiong, Weiwei Cai, Xiaomei Cai
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/845253 Open Access
Yang Liu, Hong Li, Wei Gao, Siriguleng He, Zhichao Fang
J. Appl. Math. 2013, 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/683205 Open Access
Jianhua Jin, Qingguo Li, Chunquan Li
J. Appl. Math. 2013, 1-16, (2013) DOI: 10.1155/2013/825249 Open Access
Zong-Xiao Yang, Xiao-Yao Jia, Jie-Yu Hao, Yan-Ping Gao
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/367107 Open Access
Camelia Pop Arieşanu
J. Appl. Math. 2013, 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/764108 Open Access
Congying Han, Tingting Feng, Guoping He, Tiande Guo
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/295147 Open Access
Xiao-zhou Feng, Zhi-guo Wang
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/851028 Open Access
Wenting Wang, Yujuan Jiao, Xiuping Chen
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/973805 Open Access
Zhao-Nian Pu, Xue-Zhong Wang
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/213659 Open Access
A. Sami Bataineh, A. K. Alomari, I. Hashim
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/547502 Open Access
Adama Diene, Mohamed A. Salim
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/472350 Open Access
Renzhong Feng, Yanan Zhang
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/239703 Open Access
Xue-Gang Zhou, Bing-Yuan Cao
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/984168 Open Access
Erdoğan Şen, Jong Jin Seo, Serkan Araci
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/306917 Open Access
Heli Hu, Dan Zhao, Qingling Zhang
J. Appl. Math. 2013, 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/357531 Open Access
Can Li
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/986317 Open Access
Hee Sun Jung, Ryozi Sakai
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/421328 Open Access
Cong Zheng, Jinde Cao
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/378376 Open Access
N. Ratib Anakira, A. K. Alomari, I. Hashim
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/468909 Open Access
Hong Zhao, Fan Min, William Zhu
J. Appl. Math. 2013, 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/754698 Open Access
Yeong-Jeu Sun, Yu-Biaw Wu, Ching-Cheng Wang
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/712932 Open Access
Ding-Hong Peng, Tie-Dan Wang, Chang-Yuan Gao, Hua Wang
J. Appl. Math. 2013, 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/857916 Open Access
Renato Colucci
J. Appl. Math. 2013, 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/625391 Open Access
Chang-Bo Yang, Ting-Zhu Huang, Jin-Liang Shao
J. Appl. Math. 2013, 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/247046 Open Access
Dongyang Shi, Qili Tang, Yadong Zhang
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/951692 Open Access
Wanxing Sheng, Ke-yan Liu, Yongmei Liu, Xiaoli Meng, Xiaohui Song
J. Appl. Math. 2013, 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/643791 Open Access
E. Berriochoa, A. Cachafeiro, J. Díaz, E. Martínez-Brey
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/407128 Open Access
Chi-Jo Wang, Juing-Shian Chiou
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/360170 Open Access
Yuan-Yuan Huang, San-Yang Liu, Xue-Wu Du, Xiao-Liang Dong
J. Appl. Math. 2013, 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/147025 Open Access
Sandile S. Motsa, Precious Sibanda
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/879195 Open Access
Xiao-Xiao Li, Fan Yang, Jie Liu, Lan Wang
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/245963 Open Access
Xing Qiao, Dan Ma, Fu Zheng, Guangtian Zhu
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/131076 Open Access
Yi Xu, Ting-Zhu Huang, Jun Liu, Xiao-Guang Lv
J. Appl. Math. 2013, 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/238561 Open Access
Sheng Chen, Xiaomei Chen, Chao Xia
J. Appl. Math. 2013, 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/823769 Open Access
Huiling Wu
J. Appl. Math. 2013, 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/841627 Open Access
Yun-Mei Zhao
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/895760 Open Access
Huaiqin Wu, Luying Zhang
J. Appl. Math. 2013, 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/716172 Open Access
Z. Firoozi, N. Ismail, Sh. Ariafar, S. H. Tang, M. K. A. M. Ariffin, A. Memariani
J. Appl. Math. 2013, 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/891409 Open Access
Hui Wan, Jing-an Cui
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/314958 Open Access
Chaolin Liu, Hu Yang, Jibo Wu
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/902715 Open Access
A. Karimi Dizicheh, F. Ismail, M. Tavassoli Kajani, Mohammad Maleki
J. Appl. Math. 2013, 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/591636 Open Access
Saurabh Manro, Sanjay Kumar, S. S. Bhatia, Kenan Tas
J. Appl. Math. 2013, 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/189321 Open Access
Gintaras Palubeckis
J. Appl. Math. 2013, 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/890589 Open Access
Xiaogang Xiong, Ryo Kikuuwe, Motoji Yamamoto
J. Appl. Math. 2013, 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/320276 Open Access
Melusi Khumalo
J. Appl. Math. 2013, 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/645345 Open Access
Juing-Shian Chiou
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/813598 Open Access
Bowen Du, Dianfu Ma
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/275205 Open Access
Weiwei Zhang, Min Zhao
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/608073 Open Access
Jae-Hong Pyo
J. Appl. Math. 2013, 1-21, (2013) DOI: 10.1155/2013/372906 Open Access
Chenxue Yang, Mao Ye, Zijian Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/101238 Open Access
Fanwei Meng
J. Appl. Math. 2013, 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/256823 Open Access
Juntao Fei, Zhe Wang
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/341831 Open Access
C. F. Lo
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/276238 Open Access
Nabil Eldabe, Mahmoud Abu Zeid
J. Appl. Math. 2013, 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/584534 Open Access
Panpan Liu, Shugong Zhang, Qingchun Li
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/676978 Open Access
Hassan A. Zedan, W. Barakati, Nada Hamad
J. Appl. Math. 2013, 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/326473 Open Access
Menghao Xi, Feng Ye, Zhong Yao, Qiuhong Zhao
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/375657 Open Access
Shengyu Zhou, Zhixing Hu, Wanbiao Ma, Fucheng Liao
J. Appl. Math. 2013, 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/419593 Open Access
Ş. Burcu Bozkurt, Chandrashekara Adiga, Durmuş Bozkurt
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/681019 Open Access
Sivashan Chetty, Aderemi Oluyinka Adewumi
J. Appl. Math. 2013, 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/158538 Open Access
Xiujie Lv, Jinggang Qin, Tongke Wang
J. Appl. Math. 2013, 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/267106 Open Access
Zhen Wang
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/256071 Open Access
Reza Raminfar, Norzima Zulkifli, Mohammadreza Vasili
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/285759 Open Access
Eun Hwan Roh, Young Bae Jun
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/853907 Open Access
Sun-Hwa Cho, Jeong-Hoon Kim, Yong-Ki Ma
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/287425 Open Access
Dao-Xin Ding, Hai-Xiong Li
J. Appl. Math. 2013, 1-4, (2013) DOI: 10.1155/2013/845072 Open Access
R. Ganesh, R. Sakthivel, N. I. Mahmudov, S. M. Anthoni
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/291816 Open Access
Lincheng Zhou, Xiangli Li, Feng Pan
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/565841 Open Access
Shiping Wang, Qingxin Zhu, William Zhu, Fan Min
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/519173 Open Access
İhsan Timuçin Dolapçı, Mehmet Şenol, Mehmet Pakdemirli
J. Appl. Math. 2013, 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/682537 Open Access
Radosław Jedynak, Jacek Gilewicz
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/459280 Open Access
Qinglong Wang, Zhijun Liu
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/182158 Open Access
Ruofeng Rao, Xiongrui Wang, Shouming Zhong, Zhilin Pu
J. Appl. Math. 2013, 1-21, (2013) DOI: 10.1155/2013/396903 Open Access
Louis M. Houston
J. Appl. Math. 2013, 1-4, (2013) DOI: 10.1155/2013/131424 Open Access
Yong Zeng, Jun Cheng, Shouming Zhong, Xiucheng Dong
J. Appl. Math. 2013, 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/269091 Open Access
Cui-Cui Sheng, Jin-Zhou Zhao, Yong-Ming Li, Shun-Chu Li, Hu Jia
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/219218 Open Access
Sanping Rao, Qingguo Li
J. Appl. Math. 2013, 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/427250 Open Access
Naiqi Song, Jin-Tun Zhang
J. Appl. Math. 2013, 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/320905 Open Access
Tao Fang, Jitao Sun
J. Appl. Math. 2013, 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/621957 Open Access
E. Tohidi, Kh. Erfani, M. Gachpazan, S. Shateyi
J. Appl. Math. 2013, 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/850170 Open Access
Nan Ding
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/729159 Open Access
Libo Wang, Minghe Pei
J. Appl. Math. 2013, 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/914210 Open Access