Mathematical and Numerical Modeling of Flow and Transport 2013
VOL. 2013 · NO. SI14 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Norihan Md. Arifin, Roslinda Nazar, Ioan Pop
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/634746 Open Access
Shangchun Fan, Jinhao Sun, Weiwei Xing, Cheng Li, Dongxue Wang
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/378253 Open Access
Wei Wang, Wei Cheng, Kai Li, Chen Lou, Jing Gong
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/291217 Open Access
Qiaorui Si, Shouqi Yuan, Jianping Yuan, Chuan Wang, Weigang Lu
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/136195 Open Access
Takahiro Tsukahara, Yasuo Kawaguchi
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/197628 Open Access
Ji Ho Lee, Kun Sang Lee
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/101670 Open Access
Wu Xianyu, Hu Peifeng, Yuan Zhenzhou
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/197313 Open Access
Marilena Pannone, Annamaria De Vincenzo, Francesco Brancati
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/432610 Open Access
Tao Deng, Jing Gong, Haihao Wu, Yu Zhang, Siqi Zhang, Qi Lin, Huishu Liu
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/231260 Open Access
Xiaojun Li, Shouqi Yuan, Zhongyong Pan, Yi Li, Wei Liu
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/104629 Open Access
Emad H. Aly, Abdelhalim Ebaid
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/219486 Open Access
Xiao-Hua Tan, Xiao-Ping Li, Jian-Yi Liu, Chuan Tang, Jin-man Li
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/137518 Open Access
S. M. AbdEl-Gaied, M. A. A. Hamad
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/403210 Open Access
Liqiang Ji, Yongsheng Qian, Junwei Zeng, Min Wang, Dejie Xu, Yan Yan, Shuo Feng
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/284721 Open Access
Peng Wang, Bo Yu, Jianyu Xie, Yu Zhao, Jingfa Li, Qianqian Shao
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/630517 Open Access
J. Venkatesan, D. S. Sankar, K. Hemalatha, Yazariah Yatim
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/583809 Open Access
A. R. Appadu, A. A. I. Peer
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/428681 Open Access
Ni Zhihui, Wu Lichun, Wang Ming-hui, Yi Jing, Zeng Qiang
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/327297 Open Access
Binxin Yang, Jie Ouyang, Fang Wang
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/856171 Open Access
Renwei Liu, Dongjie Wang, Xinyu Zhang, Wang Li, Bo Yu
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/596218 Open Access
Yong-tu Liang, Sheng-qiu Zhao, Xia-xue Jiang, Xian-qi Jia, Wang Li
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/298346 Open Access
Weitiao Wu, Wenzhou Jin, Luou Shen
J. Appl. Math. 2013 (SI14), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/480965 Open Access
Back to Top