Mathematical and Numerical Modeling in Geotechnical Engineering
VOL. 2013 · NO. SI13 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Ga Zhang, Pengcheng Fu, Fayun Liang
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1, (2013) DOI: 10.1155/2013/123485 Open Access
No abstract available
M. Yazdani, A. Daryabari, A. Farshi, S. Talatahari
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/258721 Open Access
Gunnar Gustafson, Johan Claesson, Åsa Fransson
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/269594 Open Access
Pan Chen, Changfu Wei, Jie Liu, Tiantian Ma
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/756854 Open Access
Zhao Cheng, Zhao Chunfeng, Gong Hui
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/673057 Open Access
Jin Yu, Yanyan Cai, Zhibo Qi, Yunfei Guan, Shiyu Liu, Bingxiong Tu
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/795962 Open Access
Yuanwei Pan, Yaoru Liu, Zhixiong Cui, Xin Chen, Qiang Yang
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/658160 Open Access
Weixin Dong, Liming Hu, Yu Zhen Yu, He Lv
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/709430 Open Access
Mahmoud Yazdani, Ali Azad, Abol hasan Farshi, Siamak Talatahari
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/136132 Open Access
Zhao-Xia Tong, Lian-Wei Zhang, Min Zhou
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/394372 Open Access
Xiao-xiang Qian, Hui-na Yuan, Quan-ming Li, Bing-yin Zhang
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/320890 Open Access
Ping Fu, Jinjie Zhang, Zhanqing Xing, Xiaodong Yang
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/135467 Open Access
Suchart Limkatanyu, Woraphot Prachasaree, Nattapong Damrongwiriyanupap, Minho Kwon, Wooyoung Jung
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/626287 Open Access
Yuan-de Zhou, Kai Xu, Xinwei Tang, Leslie George Tham
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/926097 Open Access
Jingpei Li, Yaguo Zhang, Haibing Chen, Fayun Liang
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/306849 Open Access
Changyu Jin, Xiating Feng, Chengxiang Yang, Dan Fang, Jiangpo Liu, Shuai Xu
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/848324 Open Access
Homayoun Shaverdi, Mohd. Raihan Taha, Farzin Kalantary
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/385278 Open Access
Tiantian Ma, Changfu Wei, Pan Chen, Huihui Tian, De'an Sun
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/537185 Open Access
Liping Wang, Ga Zhang
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/134124 Open Access
Cheng Huang
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/485632 Open Access
Fayun Liang, Haibing Chen, Wei Dong Guo
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/241482 Open Access
Liu Jie, Hailin Yao, Pan Chen, Zheng Lu, Xingwen Luo
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/703251 Open Access
María-Belén Prendes-Gero, José Alcalde-Gonzalo, Pedro Ramírez-Oyanguren, Francisco-José Suárez-Domínguez, Martina-Inmaculada Álvarez-Fernández
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/859803 Open Access
Pei-tao Wang, Tian-hong Yang, Tao Xu, Qing-lei Yu, Hong-lei Liu
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-19, (2013) DOI: 10.1155/2013/420536 Open Access
Duc Phi Do, Dashnor Hoxha
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/456931 Open Access
Guang-hua Yang, Yu-xin Jie, Guang-xin Li
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/739068 Open Access
Yu-xin Jie, Hui-na Yuan, Hou-de Zhou, Yu-zhen Yu
J. Appl. Math. 2013 (SI13), 1-19, (2013) DOI: 10.1155/2013/784583 Open Access
Back to Top