Preconditioning Techniques for Sparse Linear Systems
VOL. 2012 · NO. SI12 | 2012
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Jia Liu
J. Appl. Math. 2012 (SI12), 1-12, (2012) DOI: 10.1155/2012/307939 Open Access
Luca Bergamaschi, Angeles Martínez, Giorgio Pini
J. Appl. Math. 2012 (SI12), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/872901 Open Access
Dandan Chen, Ting-Zhu Huang, Liang Li
J. Appl. Math. 2012 (SI12), 1-12, (2012) DOI: 10.1155/2012/367909 Open Access
Ning-Bo Tan, Ting-Zhu Huang, Ze-Jun Hu
J. Appl. Math. 2012 (SI12), 1-12, (2012) DOI: 10.1155/2012/402490 Open Access
Fabio Henrique Pereira, Sílvio Ikuyo Nabeta
J. Appl. Math. 2012 (SI12), 1-15, (2012) DOI: 10.1155/2012/894074 Open Access
Massimiliano Ferronato, Edmond Chow, Kok-Kwang Phoon
J. Appl. Math. 2012 (SI12), 1-3, (2012) DOI: 10.1155/2012/518165 Open Access
No abstract available
Santiago Vazquez-Rodriguez, Jesús Á. Gomollón, Richard J. Duro, Fernando López Peña
J. Appl. Math. 2012 (SI12), 1-26, (2012) DOI: 10.1155/2012/305415 Open Access
Shi-Liang Wu, Feng Chen, Xiao-Qi Niu
J. Appl. Math. 2012 (SI12), 1-7, (2012) DOI: 10.1155/2012/564132 Open Access
Xi Chen, Kok Kwang Phoon
J. Appl. Math. 2012 (SI12), 1-15, (2012) DOI: 10.1155/2012/352081 Open Access
JongKyum Kwon, Soorok Ryu, Philsu Kim, Sang Dong Kim
J. Appl. Math. 2012 (SI12), 1-16, (2012) DOI: 10.1155/2012/245051 Open Access
Shi-Liang Wu, Cui-Xia Li
J. Appl. Math. 2012 (SI12), 1-9, (2012) DOI: 10.1155/2012/365124 Open Access
Cheng Yang, Dazhi Cao, Zhihua Zhao, Zhengru Zhang, Gexue Ren
J. Appl. Math. 2012 (SI12), 1-12, (2012) DOI: 10.1155/2012/638546 Open Access
Back to Top