Recent Advances in Hybrid Dynamical Systems
VOL. 2012 · NO. SI13 | 2012
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Xia Zhang, Zun-Quan Xia, Yan Gao
J. Appl. Math. 2012 (SI13), 1-15, (2012) DOI: 10.1155/2012/853170 Open Access
Chang-fan Zhang, Min Yan, Jing He, Cheng Luo
J. Appl. Math. 2012 (SI13), 1-13, (2012) DOI: 10.1155/2012/528932 Open Access
Lihua Li, Yan Gao, Gexia Wang
J. Appl. Math. 2012 (SI13), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/457121 Open Access
Back to Top