Applications of Fixed Point and Approximate Algorithms
VOL. 2012 · NO. SI03 | 2012
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Yonghong Yao, Rudong Chen, Giuseppe Marino, Yeong-Cheng Liou
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-2, (2012) DOI: 10.1155/2012/175459 Open Access
No abstract available
Yanmei Sun, Zengqin Zhao
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-17, (2012) DOI: 10.1155/2012/653675 Open Access
M. I. Berenguer, D. Gámez, A. J. López Linares
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-12, (2012) DOI: 10.1155/2012/370894 Open Access
D. R. Sahu, Shin Min Kang, Vidya Sagar
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-12, (2012) DOI: 10.1155/2012/902437 Open Access
Juguo Su, Yuchao Tang, Liwei Liu
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/170540 Open Access
Shuang Wang
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/567948 Open Access
Xunwu Yin
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-10, (2012) DOI: 10.1155/2012/257140 Open Access
Cun-lin Li
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-15, (2012) DOI: 10.1155/2012/824790 Open Access
Muhammad Aslam Noor, Khalida Inayat Noor, Saira Zainab
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-10, (2012) DOI: 10.1155/2012/280451 Open Access
Bin-Chao Deng, Tong Chen, Baogui Xin
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-18, (2012) DOI: 10.1155/2012/152023 Open Access
Luo Yi Shi, Ru Dong Chen
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/421050 Open Access
Zufeng Zhang, Bin Liu
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-19, (2012) DOI: 10.1155/2012/316850 Open Access
Poom Kumam, Phayap Katchang
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-35, (2012) DOI: 10.1155/2012/414831 Open Access
Arif Rafiq, Shin Min Kang
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/294718 Open Access
Zeqing Liu, Zhihua Wu, Shin Min Kang, Sunhong Lee
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-13, (2012) DOI: 10.1155/2012/786061 Open Access
Prapairat Junlouchai, Somyot Plubtieng
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-15, (2012) DOI: 10.1155/2012/560248 Open Access
Rabian Wangkeeree, Hossein Dehghan, Pakkapon Preechasilp
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-21, (2012) DOI: 10.1155/2012/859492 Open Access
Kamonrat Nammanee, Suthep Suantai, Prasit Cholamjiak
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-16, (2012) DOI: 10.1155/2012/804538 Open Access
H. Zegeye, N. Shahzad
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-19, (2012) DOI: 10.1155/2012/504503 Open Access
Muhammad Aslam Noor, Khalida Inayat Noor
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-8, (2012) DOI: 10.1155/2012/691806 Open Access
Peixia Yang, Yonghong Yao, Yeong-Cheng Liou, Rudong Chen
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-15, (2012) DOI: 10.1155/2012/634927 Open Access
Preedaporn Kanjanasamranwong, Poom Kumam, Siwaporn Saewan
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-19, (2012) DOI: 10.1155/2012/750732 Open Access
Guiwen Lv, Zhiqun Xue
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/395098 Open Access
Zahra Al-Rumaih, Souhail Chebbi, Hong Kun Xu
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-9, (2012) DOI: 10.1155/2012/373462 Open Access
Muhammad Aslam Noor, Khalida Inayat Noor
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-8, (2012) DOI: 10.1155/2012/657278 Open Access
Yazheng Dang, Yan Gao, Yanli Han
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-10, (2012) DOI: 10.1155/2012/207323 Open Access
Jong Soo Jung
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-18, (2012) DOI: 10.1155/2012/384108 Open Access
Shengjun Li, Li Liang, Zonghu Xiu
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-13, (2012) DOI: 10.1155/2012/528719 Open Access
Muhammad Aslam Noor, Saira Zainab, Yonghong Yao
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-9, (2012) DOI: 10.1155/2012/437391 Open Access
Khalida Inayat Noor, Kamran Yousaf
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-10, (2012) DOI: 10.1155/2012/982321 Open Access
Muhammad Aslam Noor, Khalida Inayat Noor
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-8, (2012) DOI: 10.1155/2012/701858 Open Access
Hassen Aydi, Erdal Karapınar, Wasfi Shatanawi
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-10, (2012) DOI: 10.1155/2012/314279 Open Access
G. Chiaselotti, G. Marino, C. Nardi
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-15, (2012) DOI: 10.1155/2012/847958 Open Access
Jittiporn Suwannawit, Narin Petrot
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-21, (2012) DOI: 10.1155/2012/590676 Open Access
Shuo Sun, Xiaocui Xing
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-12, (2012) DOI: 10.1155/2012/171406 Open Access
Hemant Kumar Nashine, Zoran Kadelburg, Zorana Golubovic
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-12, (2012) DOI: 10.1155/2012/382094 Open Access
Rabian Wangkeeree, Panatda Boonman
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-17, (2012) DOI: 10.1155/2012/282094 Open Access
Guozhi Song, Jigang Wu, John Schormans, Laurie Cuthbert
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-13, (2012) DOI: 10.1155/2012/862809 Open Access
Yeol Je Cho, Shin Min Kang, Reza Saadati
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-45, (2012) DOI: 10.1155/2012/902931 Open Access
M. De la Sen
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-29, (2012) DOI: 10.1155/2012/817193 Open Access
Yan-Mei Du
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/176283 Open Access
Songnian He, Jun Guo
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-13, (2012) DOI: 10.1155/2012/787419 Open Access
Yen Hung Chen
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-8, (2012) DOI: 10.1155/2012/394721 Open Access
Lu-Chuan Ceng, Ching-Feng Wen
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-24, (2012) DOI: 10.1155/2012/487394 Open Access
Jing Zhao, Songnian He
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-12, (2012) DOI: 10.1155/2012/438023 Open Access
Jian-Wen Peng, Fang Liu
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-17, (2012) DOI: 10.1155/2012/582792 Open Access
Qiao-Li Dong, Yan-Ni Guo, Fang Su
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-18, (2012) DOI: 10.1155/2012/572326 Open Access
Sumei Ai, Yongfu Su
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-20, (2012) DOI: 10.1155/2012/401960 Open Access
Bingzhuang Liu, Changyu Wang, Wenling Zhao
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-12, (2012) DOI: 10.1155/2012/620949 Open Access
Yeol J. E. Cho, Reza Saadati, Ghadir Sadeghi
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-5, (2012) DOI: 10.1155/2012/907951 Open Access
Kamonrat Nammanee, Suthep Suantai, Prasit Cholamjiak
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/506976 Open Access
Shunhou Fan, Yonghong Yao
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-10, (2012) DOI: 10.1155/2012/410137 Open Access
Mesliza Mohamed, Bevan Thompson, Muhammad Sufian Jusoh
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/357651 Open Access
Yaqin Wang, Hongkun Xu, Xiaoli Fang
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-15, (2012) DOI: 10.1155/2012/804642 Open Access
Jiancai Huang, Shenghua Wang, Yeol Je Cho
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/720192 Open Access
Xue Wang, Ying Chen, Rudong Chen
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-6, (2012) DOI: 10.1155/2012/319394 Open Access
Rabian Wangkeeree, Pakkapon Preechasilp
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-25, (2012) DOI: 10.1155/2012/790592 Open Access
Uamporn Witthayarat, Yeol Je Cho, Poom Kumam
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-17, (2012) DOI: 10.1155/2012/185104 Open Access
L.-C. Ceng, Q. H. Ansari, N.-C. Wong, J.-C. Yao
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/472935 Open Access
Chaichana Jaiboon, Poom Kumam
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-26, (2012) DOI: 10.1155/2012/816529 Open Access
Hua Su, Lishan Liu, Xinjun Wang
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-23, (2012) DOI: 10.1155/2012/652465 Open Access
Shuang Wang
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/658905 Open Access
Jin Liang, Huan Zhu
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/930868 Open Access
Fang Li, Ti-Jun Xiao, Hong-Kun Xu
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-19, (2012) DOI: 10.1155/2012/916543 Open Access
Wei-Shih Du
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-17, (2012) DOI: 10.1155/2012/302830 Open Access
Shuo Sun
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-16, (2012) DOI: 10.1155/2012/202860 Open Access
Fang Li, Jin Liang, Tzon-Tzer Lu, Huan Zhu
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-18, (2012) DOI: 10.1155/2012/901942 Open Access
Farrukh Mukhamedov, Mansoor Saburov
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-21, (2012) DOI: 10.1155/2012/281383 Open Access
Muhammad Aslam Noor
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/201947 Open Access
Luigi Muglia, Yonghong Yao
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/912050 Open Access
Cuijie Zhang
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-13, (2012) DOI: 10.1155/2012/575014 Open Access
Yanrong Yu, Delei Sheng
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-9, (2012) DOI: 10.1155/2012/256930 Open Access
Peichao Duan, Aihong Wang
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-17, (2012) DOI: 10.1155/2012/602513 Open Access
Abdelouahed Hamdi, M. A. Noor, A. A. Mukheimer
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-13, (2012) DOI: 10.1155/2012/142862 Open Access
Yonghong Yao, Rudong Chen, Giuseppe Marino, Yeong Cheng Liou
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-21, (2012) DOI: 10.1155/2012/927530 Open Access
Hecai Yuan, Guohong Shi
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-10, (2012) DOI: 10.1155/2012/812783 Open Access
Muhammad Aslam Noor, Javed Iqbal, Khalida Inayat Noor, E. Al-Said
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/743861 Open Access
Hossein Lakzian, Ing-Jer Lin
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/161470 Open Access
Weiquan Zhang, Dong Qiu, Zhifeng Li, Gangqiang Xiong
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-18, (2012) DOI: 10.1155/2012/890678 Open Access
Yonghong Yao, Yeol Je Cho, Pei-Xia Yang
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-13, (2012) DOI: 10.1155/2012/320421 Open Access
Javad Balooee, Yeol Je Cho, Mee Kwang Kang
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-18, (2012) DOI: 10.1155/2012/690648 Open Access
Lu-Chuan Ceng, Ching-Feng Wen
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-38, (2012) DOI: 10.1155/2012/194509 Open Access
Jian Liu, Hua Su, Shuli Wang
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-15, (2012) DOI: 10.1155/2012/359251 Open Access
Kriengsak Wattanawitoon, Poom Kumam
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-27, (2012) DOI: 10.1155/2012/692829 Open Access
Prasit Cholamjiak, Suthep Suantai, Yeol Je Cho
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-18, (2012) DOI: 10.1155/2012/308791 Open Access
Muhammad Aslam Noor, Khalida Inayat Noor, Zhenyu Huang, Eisa Al-Said
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-10, (2012) DOI: 10.1155/2012/646259 Open Access
S. S. Chang, L. Wang, Y. K. Tang, L. Yang
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-13, (2012) DOI: 10.1155/2012/385638 Open Access
Jinhua Zhu, Shih-Sen Chang, Min Liu
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-22, (2012) DOI: 10.1155/2012/961560 Open Access
Huabin Jiang, Songhai Deng, Xiaodong Zheng, Zhong Wan
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-13, (2012) DOI: 10.1155/2012/641276 Open Access
Youli Yu, Pei-Xia Yang, Khalida Inayat Noor
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/137932 Open Access
Muhammad Aslam Noor, Khalida Inayat Noor, Eisa Al-Said
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-10, (2012) DOI: 10.1155/2012/125373 Open Access
Yeong-Cheng Liou
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/638632 Open Access
L. C. Ceng, Y. C. Lin
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-22, (2012) DOI: 10.1155/2012/264721 Open Access
Vittorio Colao
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-18, (2012) DOI: 10.1155/2012/563438 Open Access
Muhammad Aslam Noor, Khalida Inayat Noor, Eisa Al-Said
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-7, (2012) DOI: 10.1155/2012/412413 Open Access
Yonghong Yao, Yeong-Cheng Liou, Cun-Lin Li, Hui-To Lin
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/237083 Open Access
Youli Yu
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/341953 Open Access
P. Pasom, B. Panyanak
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-17, (2012) DOI: 10.1155/2012/327434 Open Access
Yonghong Yao, Shin Min Kang, Wu Jigang, Pei-Xia Yang
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-9, (2012) DOI: 10.1155/2012/259813 Open Access
Dan Zhang, Xiaolong Qin, Feng Gu
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-13, (2012) DOI: 10.1155/2012/417234 Open Access
Shyam Lal Singh, Swami Nath Mishra, Renu Chugh, Raj Kamal
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/902312 Open Access
Tanom Chamnarnpan, Poom Kumam
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-29, (2012) DOI: 10.1155/2012/538912 Open Access
Haiqing Wang, Yongfu Su, Hong Zhang
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-19, (2012) DOI: 10.1155/2012/641479 Open Access
F. Soleymani, S. Karimi Vanani, M. Jamali Paghaleh
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-15, (2012) DOI: 10.1155/2012/568740 Open Access
Muhammad Aslam Noor, Khalida Inayat Noor, Saira Zainab, Eisa Al-Said
J. Appl. Math. 2012 (SI03), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/863450 Open Access
Back to Top