Advanced Theoretical and Applied Studies of Fractional Differential Equations 2013
VOL. 2013 · NO. SI05 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Zhi-Han Zhao, Yong-Kui Chang, Juan J. Nieto
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/138068 Open Access
Ling Wu, Jiang Zhu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-23, (2013) DOI: 10.1155/2013/795701 Open Access
Dorota Bors
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/240863 Open Access
A. G. Radwan, K. Moaddy, I. Hashim
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/758676 Open Access
Zujin Zhang, Xiaofeng Wang, Zheng-an Yao
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/548562 Open Access
Jian Yuan, Bao Shi, Xiaoyun Zeng, Wenqiang Ji, Tetie Pan
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/397504 Open Access
Shaoguang Shi, Zunwei Fu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/829218 Open Access
Dumitru Baleanu, Sayyedeh Zahra Nazemi, Shahram Rezapour
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/368659 Open Access
A. H. Bhrawy
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/954983 Open Access
Ai-Min Yang, Zeng-Shun Chen, H. M. Srivastava, Xiao-Jun Yang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/259125 Open Access
Fang Li
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/723453 Open Access
M. Marin, R. P. Agarwal, S. R. Mahmoud
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/583464 Open Access
Changlong Yu, Jufang Wang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/928147 Open Access
Mourad Kerboua, Amar Debbouche, Dumitru Baleanu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/262191 Open Access
Yi-Fei Pu, Ji-Liu Zhou, Patrick Siarry, Ni Zhang, Yi-Guang Liu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-19, (2013) DOI: 10.1155/2013/483791 Open Access
Bashir Ahmad, Sotiris K. Ntouyas, Hamed H. Alsulami
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/183813 Open Access
Resat Yilmazer, Okkes Ozturk
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/715258 Open Access
Ahmed Alsaedi, Bashir Ahmad, Hana Al-Hutami
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/410505 Open Access
Jia Xin, Jianfei Huang, Weijia Zhao, Jiang Zhu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/139530 Open Access
Yanan Li, Shurong Sun, Zhenlai Han, Hongling Lu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-20, (2013) DOI: 10.1155/2013/301560 Open Access
Yanqin Liu, Limei Yan
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/839613 Open Access
Hasan Bulut, Haci Mehmet Baskonus, Yusuf Pandir
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/636802 Open Access
R. Darzi, B. Mohammadzadeh, A. Neamaty, D. Bǎleanu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/847184 Open Access
A. H. Bhrawy, M. A. Alghamdi
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/306746 Open Access
C. Ünlü, H. Jafari, D. Baleanu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/461837 Open Access
Hengfei Ding, Changpin Li
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/493406 Open Access
A. Dabbaghian, H. Jafari, N. Yosofi
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/320456 Open Access
Lihong Zhang, Bashir Ahmad, Guotao Wang, Ravi P. Agarwal, Maryem Al-Yami, Wafa Shammakh
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/813903 Open Access
Nemat Nyamoradi, Dumitru Baleanu, Tahereh Bashiri
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-20, (2013) DOI: 10.1155/2013/579740 Open Access
António M. Lopes, J. A. Tenreiro Machado
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/102068 Open Access
Abdon Atangana, S. C. Oukouomi Noutchie
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/691060 Open Access
J. A. Tenreiro Machado
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI05), 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/205097 Open Access
Back to Top