Numerical and Analytical Methods for Variational Inequalities and Related Problems 2013
VOL. 2013 · NO. SI23 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Zhenyu Huang, Ram N. Mohapatra, Shih-sen Chang, Qingzhi Yang
J. Appl. Math. 2013 (SI23), 1, (2013) DOI: 10.1155/2013/129319 Open Access
No abstract available
Hao Xu, Yue Zhao, Li-Ning Xing, You Zhou
J. Appl. Math. 2013 (SI23), 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/837659 Open Access
Jiexiang Huang, Wenli Zhu, Xinfeng Ruan
J. Appl. Math. 2013 (SI23), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/875606 Open Access
Liang-cai Zhao, Shih-sen Chang, Xiong Rui Wang
J. Appl. Math. 2013 (SI23), 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/689765 Open Access
Huan-chun Wu, Cao-zong Cheng
J. Appl. Math. 2013 (SI23), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/280909 Open Access
Pongrus Phuangphoo, Poom Kumam
J. Appl. Math. 2013 (SI23), 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/753096 Open Access
Zhi-bin Liu, Jian-hong Gou, Yi-bin Xiao, Xue-song Li
J. Appl. Math. 2013 (SI23), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/305068 Open Access
Linsen Xie, Jinlu Li, Wenshan Yang
J. Appl. Math. 2013 (SI23), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/439394 Open Access
Back to Top