VOL. 31 · NO. 2 | June, 1960
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Front Matter
Ann. Math. Statist. 31 (2), (June, 1960) Open Access
No abstract available
Articles
J. Hemelrijk
Ann. Math. Statist. 31 (2), 269-275, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705893 Open Access
No abstract available
R. R. Bahadur
Ann. Math. Statist. 31 (2), 276-295, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705894 Open Access
No abstract available
Samuel Karlin, Donald Truax
Ann. Math. Statist. 31 (2), 296-324, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705895 Open Access
No abstract available
D. L. Burkholder
Ann. Math. Statist. 31 (2), 325-331, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705896 Open Access
Morris Skibinsky
Ann. Math. Statist. 31 (2), 332-351, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705897 Open Access
Wassily Hoeffding
Ann. Math. Statist. 31 (2), 352-368, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705898 Open Access
B. L. van der Waerden
Ann. Math. Statist. 31 (2), 369-384, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705899 Open Access
No abstract available
W. J. Dixon
Ann. Math. Statist. 31 (2), 385-391, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705900 Open Access
J. Roy, I. M. Chakravarti
Ann. Math. Statist. 31 (2), 392-398, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705901 Open Access
H. Linhart
Ann. Math. Statist. 31 (2), 399-404, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705902 Open Access
H. Witting
Ann. Math. Statist. 31 (2), 405-414, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705903 Open Access
U. V. R. Rao, I. R. Savage, M. Sobel
Ann. Math. Statist. 31 (2), 415-426, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705904 Open Access
M. Fisz
Ann. Math. Statist. 31 (2), 427-429, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705905 Open Access
Walter Vogel
Ann. Math. Statist. 31 (2), 430-443, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705906 Open Access
No abstract available
Walter Vogel
Ann. Math. Statist. 31 (2), 444-451, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705907 Open Access
No abstract available
A. J. Thomasian
Ann. Math. Statist. 31 (2), 452-456, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705908 Open Access
H. Furstenberg, H. Kesten
Ann. Math. Statist. 31 (2), 457-469, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705909 Open Access
No abstract available
Melvin Katz Jr., A. J. Thomasian
Ann. Math. Statist. 31 (2), 470-474, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705910 Open Access
No abstract available
N. U. Prabhu
Ann. Math. Statist. 31 (2), 475-482, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705911 Open Access
Albert W. Marshall
Ann. Math. Statist. 31 (2), 483-487, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705912 Open Access
Albert W. Marshall, Ingram Olkin
Ann. Math. Statist. 31 (2), 488-491, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705913 Open Access
A. J. Hoffman
Ann. Math. Statist. 31 (2), 492-497, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705914 Open Access
News
Ann. Math. Statist. 31 (2), 497, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705915 Open Access
No abstract available
Articles
L. C. A. Corsten
Ann. Math. Statist. 31 (2), 498-501, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705916 Open Access
B. V. Shah
Ann. Math. Statist. 31 (2), 502-514, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705917 Open Access
John Lamperti
Ann. Math. Statist. 31 (2), 515-517, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705918 Open Access
No abstract available
Notes
Marshall Freimer, Bernard Gold
Ann. Math. Statist. 31 (2), 518, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705919 Open Access
No abstract available
I. Richard Savage
Ann. Math. Statist. 31 (2), 519-520, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705920 Open Access
No abstract available
Wadie F. Mikhail
Ann. Math. Statist. 31 (2), 520-522, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705921 Open Access
Articles
G. P. Steck
Ann. Math. Statist. 31 (2), 523, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705922 Open Access
No abstract available
News
Ann. Math. Statist. 31 (2), 524-539, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705923 Open Access
No abstract available
Ann. Math. Statist. 31 (2), 540-556, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705924 Open Access
No abstract available
Publications
Ann. Math. Statist. 31 (2), 556, (June, 1960) DOI: 10.1214/aoms/1177705925 Open Access
No abstract available
Back Matter
Ann. Math. Statist. 31 (2), (June, 1960) Open Access
No abstract available
Back to Top