Complex Boundary Value Problems of Nonlinear Differential Equations 2014
VOL. 2014 · NO. SI13 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Xinguang Zhang, Yong Hong Wu, Dragoș-Pãtru Covei, Xinan Hao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-4, (2014) DOI: 10.1155/2014/496350 Open Access
No abstract available
Kaihong Wang, Xu Yang, Yiwan Sun, Chuan Ding
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/527458 Open Access
Zhaocai Hao, Yubo Huang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/158436 Open Access
Lingling Zhang, Noriaki Yamazaki, Rui Guo
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/974968 Open Access
Vasile Marinca, Remus-Daniel Ene, Bogdan Marinca, Romeo Negrea
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/139314 Open Access
YaLin Wang, XiaoFang Chen, XiaoLing Zhou, WeiHua Gui, Louis Caccetta, Honglei Xu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-17, (2014) DOI: 10.1155/2014/401380 Open Access
Benchawan Wiwatanapataphee, Yong Hong Wu, Suharsono Suharsono
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/530605 Open Access
Yu-Lan Wang, Hao Yu, Fu-Gui Tan, Shanshan Qu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/615840 Open Access
Qian Sun, Yonghong Wu, Lishan Liu, B. Wiwatanapataphee
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/789147 Open Access
S. Li, H. Jiang, Z. Ren, C. Xu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/940965 Open Access
Chengbo Zhai, Shunyong Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/643897 Open Access
Ailing Zhu, Qiang Xu, Ziwen Jiang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/102940 Open Access
Yang Zhang, Mingxin Wang, Yuwen Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/102180 Open Access
Nai-Wei Liu, Ting-Ting Kong
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/930762 Open Access
Xinguang Zhang, Cuiling Mao, Yonghong Wu, Hua Su
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/457965 Open Access
Fengxin Chen
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/534902 Open Access
Shuhong Li, Xiaoping Zhang, Yongping Sun
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/516452 Open Access
Jiang Zhu, Dongmei Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-28, (2014) DOI: 10.1155/2014/165429 Open Access
Xiang Xie, Honglei Xu, Rong Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/126836 Open Access
Jun-qi He, Xue-li Song
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/921209 Open Access
Haibo Yan, Ls Yong
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/781813 Open Access
Kun-Peng Jin
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/835765 Open Access
Xingdong Tang, Jihui Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/267052 Open Access
Ge Dong
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/925010 Open Access
Haibo Yan, Ls Yong
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/808214 Open Access
Zhi-Wei Lv, Bao-Feng Chen
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/828721 Open Access
Bei Gong, Xiaopeng Zhao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/728760 Open Access
Yumei Zou, Lishan Liu, Yujun Cui
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/314083 Open Access
Yaohong Li, Xiaoyan Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/591381 Open Access
Chuanjun Chen, Wei Liu, Xin Zhao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/803615 Open Access
Shuang Li, Yanli Zhou, Xinfeng Ruan, B. Wiwatanapataphee
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/236091 Open Access
Fengyun Sun, Qin Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/534896 Open Access
Yuzhen Wen, Chuancun Yin
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI13), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/747262 Open Access
Back to Top