VOL. 28 · NO. 2 | December 2005
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Chuichiro HAYASHI, Hiroko SAEKI
Tokyo J. Math. 28 (2), 299-307, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208192
Makoto YAMAZATO
Tokyo J. Math. 28 (2), 309-330, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208193
Michio SETO
Tokyo J. Math. 28 (2), 331-340, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208194
Kazushi YOSHITOMI
Tokyo J. Math. 28 (2), 341-380, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208195
Naoya NAKAZAWA
Tokyo J. Math. 28 (2), 381-392, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208196
No abstract available
William LIU
Tokyo J. Math. 28 (2), 393-406, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208197
KEYWORDS: 22E67, 46T10
Wakako OBATA
Tokyo J. Math. 28 (2), 407-414, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208198
KEYWORDS: 53C30, 53C15, 53C25
Yoichiro MIYATA
Tokyo J. Math. 28 (2), 415-442, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208199
No abstract available
Yoichiro MIYATA
Tokyo J. Math. 28 (2), 443-461, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208200
No abstract available
Mitsuteru KADOWAKI, Hideo NAKAZAWA, Kazuo WATANABE
Tokyo J. Math. 28 (2), 463-470, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208201
Takehiro HASEGAWA
Tokyo J. Math. 28 (2), 471-481, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208202
Naoyuki KOIKE
Tokyo J. Math. 28 (2), 483-497, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208203
Christophe EYRAL, Mutsuo OKA
Tokyo J. Math. 28 (2), 499-526, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208204
KEYWORDS: 14H20, 14H30
Kazuhiro ICHIHARA, Kimihiko MOTEGI
Tokyo J. Math. 28 (2), 527-538, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208205
KEYWORDS: 37E30, 57M50, 57N10
Taiji TANIGUCHI, Keiko TSUBOI, Masakatsu YAMASHITA
Tokyo J. Math. 28 (2), 539-561, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208206
No abstract available
Bhaskar SRIVASTAVA
Tokyo J. Math. 28 (2), 563-577, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208207
Hideya HASHIMOTO, Katsuya MASHIMO
Tokyo J. Math. 28 (2), 579-591, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208208
No abstract available
Tomoaki MIMURO
Tokyo J. Math. 28 (2), 593-598, (December 2005) DOI: 10.3836/tjm/1244208209
Back to Top