VOL. 52 · NO. 1 | January 2015
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Qingchun Ji, Guo Tan, Guangsheng Yu
Osaka J. Math. 52 (1), 1-15, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 32A38, 32W05
Stephen Theriault
Osaka J. Math. 52 (1), 15-31, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 55P15, 54C35‎
Shizuo Kaji
Osaka J. Math. 52 (1), 31-43, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 55N91, 57S15
Ken'ich Sekiya
Osaka J. Math. 52 (1), 43-59, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 53D18, 53D10
Yoshiro Yaguchi
Osaka J. Math. 52 (1), 59-71, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 20F36, 20F34
Kento Fujita
Osaka J. Math. 52 (1), 71-93, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 14J45, 14L24, 32Q20
Kotaro Kawai
Osaka J. Math. 52 (1), 93-117, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 53C38, 53B25
Jinliang Wang, Xianning Liu, Jingmei Pang, Dongmei Hou
Osaka J. Math. 52 (1), 117-139, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 92D30, 34K20
Daniel Daigle
Osaka J. Math. 52 (1), 139-161, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 14R10, 14M20, 13F20, 14G17
Nobuo Iiyori, Masato Sawabe
Osaka J. Math. 52 (1), 161-205, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 20E15, 55U10, 06A11
Mitsuyasu Hashimoto
Osaka J. Math. 52 (1), 205-215, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 13A35, 13F40, 13E15
Constantin Vernicos
Osaka J. Math. 52 (1), 215-237, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 53C60, 53C24, 51F99
Megumi Harada, Derek Krepski
Osaka J. Math. 52 (1), 237-271, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 57R18, 53D20, 14M25, 14D23
Xiangdi Huang, Akitaka Matsumura
Osaka J. Math. 52 (1), 271-285, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 35Q30, 76N10
S. Fujimori, Y.W. Kim, S.-E. Koh, W. Rossman, H. Shin, M. Umehara, K. Yamada, S.-D. Yang
Osaka J. Math. 52 (1), 285-299, (January 2015) Open Access
KEYWORDS: 53A10, 53B30, 35M10
Back to Top