VOL. 56 · NO. 3 | December 2008
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
G. Tomassini, V. Vâjâitu
Michigan Math. J. 56 (3), 483-494, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770355 Open Access
KEYWORDS: 36E05, 32C55, 32F10, 32E40, 32F17, 32C15
No abstract available
Cui Yin
Michigan Math. J. 56 (3), 495-512, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770356 Open Access
KEYWORDS: 14H10, 14H37, 32G15, 30F60
No abstract available
Matthias Schütt
Michigan Math. J. 56 (3), 513-527, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770357 Open Access
KEYWORDS: 11G25, 11G40, 14G10, 11F23, 14J27, 14J28
No abstract available
Donggao Deng, Xuan Thinh Duong, Liang Song, Chaoqiang Tan, Lixin Yan
Michigan Math. J. 56 (3), 529-550, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770358 Open Access
KEYWORDS: 42B35, 42B30, 42B25, ‎46E15
No abstract available
Maurizio Cornalba, Lidia Stoppino
Michigan Math. J. 56 (3), 551-561, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770359 Open Access
KEYWORDS: 14H10, 14D06, 14J29
No abstract available
Yang Xing
Michigan Math. J. 56 (3), 563-581, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770360 Open Access
KEYWORDS: 32W20, 32U15
No abstract available
Jeffrey D. Achter, Darren Glass, Rachel Pries
Michigan Math. J. 56 (3), 583-592, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770361 Open Access
KEYWORDS: 11G20, 14H37
No abstract available
Urban Cegrell, Lisa Hed
Michigan Math. J. 56 (3), 593-601, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770362 Open Access
KEYWORDS: 32U05, 32U15, 32W20
No abstract available
Michael Bolt
Michigan Math. J. 56 (3), 603-622, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770363 Open Access
KEYWORDS: 32F25, 32A26, 53A05
No abstract available
J. Milne Anderson, Jochen Becker, Julian Gevirtz
Michigan Math. J. 56 (3), 623-636, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770364 Open Access
KEYWORDS: 30C35, 30C55, 30C20
No abstract available
Dubravka Ban, Chris Jantzen
Michigan Math. J. 56 (3), 637-653, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770365 Open Access
KEYWORDS: 22E50
No abstract available
Graziano Gentili, Caterina Stoppato
Michigan Math. J. 56 (3), 655-667, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770366 Open Access
KEYWORDS: 30G35‎, 30C15
No abstract available
Tatiana Bandman, Leonid Makar-Limanov
Michigan Math. J. 56 (3), 669-686, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770367 Open Access
KEYWORDS: 14R25, 14D06, 14J26, 13N15
No abstract available
Piotr Hajłasz, Jeremy Tyson
Michigan Math. J. 56 (3), 687-702, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770368 Open Access
KEYWORDS: 46E40, 46E35
No abstract available
Yann Bugeaud, Artūras Dubickas
Michigan Math. J. 56 (3), 703-715, (December 2008) DOI: 10.1307/mmj/1231770369 Open Access
KEYWORDS: 11J71, 11J68, 11K55, 11R06
No abstract available
Back Matter
Michigan Math. J. 56 (3), 717-720, (December 2008) Open Access
No abstract available
Back to Top