VOL. 41 · NO. 2 | June 2018
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Yaermaimaiti Tuerxunmaimaiti, Toshiaki Adachi
Kodai Math. J. 41 (2), 227-239, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496832
Ryota Mikami
Kodai Math. J. 41 (2), 240-263, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496835
Min-Feng Chen, Zong-Sheng Gao, Ji-Long Zhang
Kodai Math. J. 41 (2), 264-283, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496839
Wei Chen, Qi Han
Kodai Math. J. 41 (2), 284-300, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496842
Ryosuke Takahashi
Kodai Math. J. 41 (2), 301-314, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496843
Sadahiro Maeda, Hiroshi Tamaru, Hiromasa Tanabe
Kodai Math. J. 41 (2), 315-331, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496844
Nan Wangyu, Masumi Kawasaki, Fumio Sakai
Kodai Math. J. 41 (2), 332-347, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496845
Li Ma
Kodai Math. J. 41 (2), 348-358, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496846
Maciej P. Denkowski
Kodai Math. J. 41 (2), 359-374, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496847
Noboru Ito
Kodai Math. J. 41 (2), 375-396, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496848
Wanru Zhang, Zhongkui Liu, Xiaoyan Yang
Kodai Math. J. 41 (2), 397-412, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496849
Xin Zhang
Kodai Math. J. 41 (2), 413-420, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496850
Dong Tan, Peijia Liu, Xuewen Liu
Kodai Math. J. 41 (2), 421-439, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496851
Anton Deitmar, Rupert McCallum
Kodai Math. J. 41 (2), 440-455, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496852
Joachim König
Kodai Math. J. 41 (2), 456-464, (June 2018) DOI: 10.2996/kmj/1530496853
Back to Top