Variational Inequalities and Vector Optimization
VOL. 2013 · NO. SI29 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Jian-Wen Peng, Nan-Jing Huang, Xue-Xiang Huang, Jen-Chih Yao
J. Appl. Math. 2013 (SI29), 1, (2013) DOI: 10.1155/2013/245485 Open Access
No abstract available
Yi-Chou Chen, Wei-Shih Du
J. Appl. Math. 2013 (SI29), 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/527183 Open Access
Ching-fu Shen, Jin-long Huang, Chin-san Lee
J. Appl. Math. 2013 (SI29), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/273954 Open Access
Back to Top