Inverse Fluid Convection Problems in Enclosures
VOL. 2012 · NO. SI05 | 2012
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Zhengrong Zhang, Xiangwei Zhang
J. Appl. Math. 2012 (SI05), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/465972 Open Access
Fu-Yun Zhao, Di Liu, Steve H. L. Yim
J. Appl. Math. 2012 (SI05), 1-2, (2012) DOI: 10.1155/2012/850260 Open Access
No abstract available
J. Wu, C. Shu, N. Zhao
J. Appl. Math. 2012 (SI05), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/161484 Open Access
Satoshi Abe, Shinsuke Kato, Fujihiro Hamba, Daisuke Kitazawa
J. Appl. Math. 2012 (SI05), 1-16, (2012) DOI: 10.1155/2012/847864 Open Access
Saeed Shojaee, Seyyed Hossein Hosseini, Behzad Saeedi Razavi
J. Appl. Math. 2012 (SI05), 1-17, (2012) DOI: 10.1155/2012/917650 Open Access
Petra Pořízková, Karel Kozel, Jaromír Horáček
J. Appl. Math. 2012 (SI05), 1-9, (2012) DOI: 10.1155/2012/545120 Open Access
Siwadol Kanyakam, Sujin Bureerat
J. Appl. Math. 2012 (SI05), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/534783 Open Access
Abel Rouboa, Valter Silva, Nuno Couto
J. Appl. Math. 2012 (SI05), 1-16, (2012) DOI: 10.1155/2012/502979 Open Access
Wen-Hua Wang, Yi Huang, Yan-Ying Wang
J. Appl. Math. 2012 (SI05), 1-21, (2012) DOI: 10.1155/2012/738082 Open Access
C. Solisio, A. P. Reverberi, A. Del Borghi, V. G. Dovi'
J. Appl. Math. 2012 (SI05), 1-15, (2012) DOI: 10.1155/2012/747410 Open Access
Back to Top