Scaling, Self-Similarity, and Systems of Fractional Order
VOL. 2014 · NO. SI64 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Carlo Cattani, Martin Ehler, Ming Li, Zhiwu Liao, Mohammadreza Hooshmandasl
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-2, (2014) DOI: 10.1155/2014/843018 Open Access
No abstract available
Martin Ehler, Frank Filbir
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/402918 Open Access
Xu Han, Jiasong Wu, Lu Wang, Yang Chen, Lotfi Senhadji, Huazhong Shu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/765782 Open Access
Chao-Yang Pang, Ben-Qiong Hu, Jie Zhang, Wei Hu, Zheng-Chao Shan
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/545391 Open Access
Jian Yang, Yang Chen, Jingfan Fan, Songyuan Tang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/792194 Open Access
Zhiwu Liao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/914386 Open Access
Shaoxiang Hu, Ping Liang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/157542 Open Access
Chun-Ying Long, Yang Zhao, Hossein Jafari
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/782393 Open Access
Zhi-Liang Deng, Xiao-Mei Yang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/964373 Open Access
Jinsong Leng, Tingzhu Huang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/836731 Open Access
Jun-Sheng Duan, Ai-Ping Guo, Wen-Zai Yun
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/548126 Open Access
Luis Manuel Sánchez Ruiz, Sanjib Kumar Datta, Tanmay Biswas, Golok Kumar Mondal
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/826137 Open Access
Kai Liu, Ren-Jie Hu, Carlo Cattani, Gong-Nan Xie, Xiao-Jun Yang, Yang Zhao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/638648 Open Access
Longjun Dong, Xibing Li, Gongnan Xie
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/459137 Open Access
Mohsen Alipour, Dumitru Baleanu, Fereshteh Babaei
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/623763 Open Access
Ai-Min Yang, Cheng Zhang, Hossein Jafari, Carlo Cattani, Ying Jiao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI64), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/395710 Open Access
Back to Top