Learning Theory
VOL. 2013 · NO. SI32 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Baohuai Sheng, Peixin Ye
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI32), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/694181 Open Access
Yong-Li Xu, Di-Rong Chen, Han-Xiong Li
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI32), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/715275 Open Access
Rui Li, Youming Liu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI32), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/260573 Open Access
Heng Chen, Jitao Wu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI32), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/927827 Open Access
Ding-Xuan Zhou
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI32), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/715683 Open Access
Qiang Wu, Feng Liang, Sayan Mukherjee
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI32), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/540725 Open Access
Peixin Ye, Yongjie Han
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI32), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/154637 Open Access
Wei Gao, Tianwei Xu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI32), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/174802 Open Access
Jia Cai
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI32), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/134727 Open Access
Dao-Hong Xiang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI32), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/148490 Open Access
Back to Top