Finite-Time Control and Estimation for Complex and Practical Dynamical Systems
VOL. 2014 · NO. si23 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Hui Zhang, Junmin Wang, Hamid Reza Karimi, Peng Shi, Zexu Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-2, (2014) DOI: 10.1155/2014/369328 Open Access
No abstract available
Hongcheng Zhou, Dezhi Xu, Daobo Wang, Le Ge
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/283403 Open Access
Gang Chen, Qing Lin
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/135690 Open Access
Rongjun Mu, Xin Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/541627 Open Access
Zhiguo Yan
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/791409 Open Access
Yanbo Li, Peng Zhang, Yonggui Kao, Hamid Reza Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/961925 Open Access
Sendren Sheng-Dong Xu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/495680 Open Access
Ji Wung Jeong, Ho Suk Yeon, Kang-Bak Park
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/267510 Open Access
Shen Yin, Xin Gao, Hamid Reza Karimi, Xiangping Zhu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/836895 Open Access
Feng Yang, Qing-wang Song, Lei Wang, Shan Zuo, Sheng-shan Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/968384 Open Access
Lin Li, Yuting Kang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/670543 Open Access
Feng Yang, Sheng-shan Li, Lei Wang, Shan Zuo, Qing-wang Song
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/139752 Open Access
Zhiguo Yan, Zhongwei Lin
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/871591 Open Access
Xiaobing Zhou, Murong Jiang, Xiaomei Cai
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/976042 Open Access
Wenchuan Cai, Wenhao Liao, Danyong Li, Yongduan Song
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/968017 Open Access
Chakib Ben Njima, Walid Ben Mabrouk, Hassani Messaoud, Germain Garcia
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/964143 Open Access
Shuo Li, Zhengrong Xiang, Hamid Reza Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/872158 Open Access
Zhiguo Yan, Weihai Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI23), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/263045 Open Access
Back to Top