Analytical and Numerical Approaches for Complicated Nonlinear Equations
VOL. 2014 · NO. SI08 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Hossein Jafari, Abdon Atangana, Adem Kılıçman, Muhammad Usman
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1, (2014) DOI: 10.1155/2014/931294
No abstract available
Anatoly S. Apartsyn
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/532409
Phang Pei See, Zanariah Abdul Majid, Mohamed Suleiman
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/379829
Shaobo Zhou
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/751209
Afşin Kürşat Gazanfer, İbrahim Büyükyazıcı
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/782080
Boli Xie, Zhijun Wang, Yakui Xue
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/392435
A. Jafarian, S. Measoomy Nia, Alireza K. Golmankhaneh, D. Baleanu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/796286
Ruxu Lian, Jianwei Yang, Jian Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/132324
Dumitru Baleanu, Sayyedeh Zahra Nazemi, Shahram Rezapour
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/896871
Xiuling Yin, Yanqin Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/427023
Daniel Olvera, Alex Elías-Zúñiga
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/486509
Chunyan Huang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/607028
K. Razminia, A. Hashemi, A. Razminia, D. Baleanu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/912395
De-yin Zheng, Yun-guang Lu, Guo-qiang Song, Xue-zhou Lu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/691429
Juntang Ding
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/324857
Jianming Zhang, Lijun Zhang, Chaudry Masood Khalique
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/539684
Shengwei Yao, Bin Qin
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/279891
Jieqiong Xu, Qunhong Li, Shimin Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/495747
Guotao Wang, Sanyang Liu, Lihong Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/916260
Samia Bushnaq, Banan Maayah, Shaher Momani, Ahmed Alsaedi
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/103016
Mustafa Inc, Ali Akgül
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/745287
Emad H. Aly, Abdelhalim Ebaid
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/191876
Yun-guang Lu, Christian Klingenberg, Leonardo Rendon, De-Yin Zheng
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/920248
Emran Tohidi, M. M. Ezadkhah, S. Shateyi
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/162896
Dongfang Li, Chao Tong, Jinming Wen
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/840573
Ben Muatjetjeja, Chaudry Masood Khalique
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/169694
Yiliang Liu, Peifen Lu, Ivan Szanto
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/291614
Qinghe Yao, Xin Pan, Qingyong Zhu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/583532
Abdon Atangana, Gerrit van Tonder
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/342893
Ali Mutlu, Nermin Yolcu, Berrin Mutlu, Necdet Bildik
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/486384
Haixiong Yu, Jinping Zeng
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/549305
Chun-Guang Zhao, Ai-Min Yang, Hossein Jafari, Ahmad Haghbin
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/386459
Shun-Qin Wang, Yong-Ju Yang, Hassan Kamil Jassim
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI08), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/176395
Back to Top